Program 2023

Onsdag d. 15 november. Filmaften i klubhuset.

arrangør: Hans Bach (140)

Onsdag d. 13. december Julehygge og Pakkespil.

Vi mødes i klubhuset kl. 19.00 Medbring en pakke til 25,- Der serveres gløgg og æbleskiver. Pris ca.50,-

Tilmelding til Erik ( 87 ) tlf. 24248860 senest d. 6 december.

lørdag d. 27 januar kl. 17,30 Generalforsamling

Generalforsamling med efterfølgende spisning

Maden er gratis drikkevare er egenbetaling

På valg er Helge Kallehauge (115) og Hans Bach (140)

begge modtager genvalg

Klubkontingent betales inden ordinær generalforsamling 2024

ellers har man ikke stemmeret

Kontingent kan betales til klubbens konto beløb 250 kr.

: Nordjyske Bank reg: 7407 kontonr: 1013572

EVT. Mobilpay på (BOX) 6370UM

Husk at oplyse dit navn og medlemsnummer.


Tilmelding senest 25 januar til

Peter (134) Tlf.40216312

Hjørring Veteranklub

unsplash